SPECIFIKACIJE

 1. SP_GP_001-ACETON pro analysi, izdanje A, izmena 1
 2. SP_GP_002-ACETON tehnički, Izdanje A, izmena 1
 3. SP_GP_004-BADEMOVA VODA (Aqua amygdalae), Izdanje A, izmena 1
 4. SP_GP_005-ASKORBINSKA KISELINA PH.EUR, Izdanje A, izmena 1
 5. SP_GP_006-AZOTNA KISELINA 65% pro analysi, Izdanje A, izmena 1
 6. SP_GP_007-AZOTNA KISELINA 65% tehnička, Izdanje A, izmena 1
 7. SP_GP_008-BELI VAZELIN PH.EUR, Izdanje A, izmena 1
 8. SP_GP_009-BELI PČELINJI VOSAK PH.EUR, Izdanje A, izmena 1
 9. SP_GP_012-ČVRSTI PARFIN PH.EUR, Izdanje A, izmena 1
 10. SP_GP_014-DESTILOVANA VODA, Izdanje A, izmena 1
 11. SP_GP_015-DIETIL ETAR pro analysi, izdanje A, izmena 1
 12. SP_GP_016-ETANOL 70% ZA DEZINF.POVRŠINA, izdanje A, izmena 1
 13. SP_GP_017-ETANOL 70%, izdanje A, izmena 1
 14. SP_GP_018-ETANOL 75%, izdanje A, izmena 1
 15. SP_GP_019-ETANOL 75% denaturisani, izdanje A, izmena 1
 16. SP_GP_020-ETANOL 95-96% pro analysi, izdanje A, izmena 1
 17. SP_GP_021-ETANOL 96% PH.EUR, Izdanje A, izmena 1
 18. SP_GP_022-ETANOL 95-96% ZA DEZINF.POVRŠINA, izdanje A, izmena 1
 19. SP_GP_023-ETANOL APSOLUTNI pro analysi, izdanje A, izmena 1
 20. SP_GP_024-ETIL ACETAT pro analysi, izdanje A, izmena 1
 21. SP_GP_025-FORMALDEHID 35% tehnički, Izdanje A, izmena 1
 22. SP_GP_026-GLICEROL 85% PH.EUR, Izdanje A, izmena 1
 23. SP_GP_027-GLUKOZA ANHIDROVANA PH.EUR, Izdanje A, izmena 2
 24. SP_GP_028-HLOROFORM pro analysi, izdanje A, izmena 1
 25. SP_GP_029-HLOROVODONIČNA KISELINA 37% pro analysi, Izdanje A, izmena 1
 26. SP_GP_030-HROM SUMPORNA KISELINA, Izdanje A, izmena 1
 27. SP_GP_031-IZOAMIL ALKOHOL po Gerberu, Izdanje A, izmena 1
 28. SP_GP_032-IZOPROPANOL pro analysi, izdanje A, izmena 1
 29. SP_GP_033-IZOPROPANOL tehnički, izdanje A, izmena 1
 30. SP_GP_036-KALIJUM PERMANGANAT PH.EUR, Izdanje A, izmena 1
 31. SP_GP_037-KSILEN pro analysi, izdanje A, izmena 1
 32. SP_GP_038-LANOLIN PH.EUR, Izdanje A, izmena 1
 33. SP_GP_039-LIMUNSKA KISELINA 1-HIDRAT PH.EUR, Izdanje A, izmena 1
 34. SP_GP_040-L(-) MENTOL PH.EUR, Izdanje A, izmena 1
 35. SP_GP_042-MASTER PLUS, izdanje A, izmena 1
 36. SP_GP_046-MASTER WC SANITAR, izdanje A, izmena 1
 37. SP_GP_047-METANOL pro analysi, izdanje A, izmena 1
 38. SP_GP_048-METILEN HLORID pro analysi, izdanje A, izmena 1
 39. SP_GP_049-MRAVLJA KISELINA 85% tehnička, Izdanje A, izmena 1
 40. SP_GP_050-NATRIJUM HIDROGENKARBONAT PH.EUR, Izdanje A, izmena 1
 41. SP_GP_051-NATRIJUM HIDROKSID tehnički, Izdanje A, izmena 1
 42. SP_GP_052-NATRIJUM HIPOHLORIT tehnički, Izdanje A, izmena 1
 43. SP_GP_053-NATRIJUM HLORID PH.EUR, Izdanje A, izmena 1
 44. SP_GP_054-OKSALNA KISELINA-2-HIDRAT tehnički, Izdanje A, izmena 1
 45. SP_GP_60-SIRĆETNA KISELINA 9% prehr., Izdanje A, izmena 1
 46. SP_GP_61-SIRĆETNA KISELINA 80% prehr., Izdanje A, izmena 1
 47. SP_GP_62-SIRĆETNA KISELINA 100% GLAC. 1L , Izdanje A, izmena 1
 48. SP_GP_063-SONA KISELINA 20% za domaćinstvo, Izdanje A, izmena 1
 49. SP_GP_064-SONA KISELINA tehnička, Izdanje A, izmena 1
 50. SP_GP_066-ST.VOL. RASTVOR HLOROVODONIČNE KISELINE 0,1M, Izdanje A, izmena 1
 51. SP_GP_067-ST.VOL. RASTVOR NATRIJUM HIDROKSIDA 0,1M, Izdanje A, izmena 1
 52. SP_GP_068-SUMPORNA KISELINA 90-91% po Gerberu pro analysi, Izdanje A, izmena 1
 53. SP_GP_069-SUMPORNA KISELINA 95-97% pro analysi, Izdanje A, izmena 1
 54. SP_GP_070-TALK PH.EUR, Izdanje A, izmena 1
 55. SP_GP_071-TEČNI PARAFIN-LAKI PH.EUR, Izdanje A, izmena 1
 56. SP_GP_072-TOLUEN pro analysi, izdanje A, izmena 1
 57. SP_GP_074-TRIHLORETILEN tehnički, izdanje A, izmena 2
 58. SP_GP_076-VODONIK PEROKSID 30% PH.EUR, Izdanje A, izmena 1
 59. SP_GP_077-ZORMAS rastvor, Izdanje A, izmena 1
 60. SP_GP_078-ETANOL 96% PH.EUR (API), Izdanje A, izmena 1 – Copy
 61. SP_GP_078-ETANOL 96% PH.EUR (API), Izdanje A, izmena 1
 62. SP_GP_079-MEDICINSKI BENZIN Ph.Jug.IV, Izdanje A, izmena 1 (1)
 63. SP_GP_079-MEDICINSKI BENZIN Ph.Jug.IV, Izdanje A, izmena 1
 64. SP_GP_083-VODONIK PEROKSID 3% ZA DEZINF.POVRŠINA, izdanje A, izmena 1
 65. SP_GP_102-ETIL ACETAT tehnički, Izdanje A, izmena 1
 66. SP_GP_103-TALK extra pure , Izdanje A, izmena 1
 67. SP_GP_105-BORNA KISELINA extra pure, Izdanje A, izmena 1

Kontaktirajte nas

U svakom momentu možete nas kontaktirati na neki od naših telefona ili posetiti lično na sledećoj adresi

Adresa
Hajduk Veljkova BB
15000 Šabac, Srbija

Kontakt
office@zorkapharma.rs
+381 (0) 15 7160 232

Radno vreme:
Ponedeljak – Petak : 8:00-16:00
Vikendom zatvoreno.