’’Zorka Pharma – Hemija’’ d.o.o je osnovana 2006.godine od strane Hemofarm Koncerna ’’Zorka-Pharma’’ a.d., Šabac., da bi 2011. prešla u vlasništvo preduzeća  TKI Hrastnik d.d. , Slovenija.

Preduzeće se od osnivanja bavi proizvodnjom i prodajom hemikalija, kućne hemije, robe široke potrošnje, sredstava za ličnu higijenu i medicinskih sredstava.

Iako samostalno kratko posluje, preduzeće ima dugu tradiciju. Proizvodnja hemikalija visokog stepena čistoće je počela još 1968. godine na bazi sirovina iz proizvodnog programa HI „Zorka“ Šabac i na bazi sopstvenog znanja. Ovaj deo proizvodnje kasnije je nastavljen u preduzeću „ZORKA – Pharma“. Tokom godina proizvodna paleta je proširivana i uvođeni su novi proizvodi. Dosta se radilo na povezivanju sa svetski renomiranim proizvođačima hemikalija visoke čistoće a kao rezultat je došla i saradnja sa nemačkim proizvodjačem hemikalija „Riedel de Haen“.

  1. Godine značajno se investiralo u izgradnju  novog pogona polaznih farmaceutskih  supstanci i medicinskih sredstava, od čijeg proizvodnog programa se u budućnosti mnogo očekuje.

Danas je ’’Zorka Pharma – Hemija’’ d.o.o prepoznatljiv brend pre svega u okviru zdravstva , koje se preko veledrogerija snabdeva našim proizvodima.

Takodje, u okviru distribucije proizvoda matične kuće TKI Hrastnik d.d., značajan rast prodaje beleže programi sredstava za profesionalno pranje veša i distribucija praškastih deterdženata za pranje veša.

’’Zorka Pharma – Hemija’’ d.o.o. poseduje sertifikat ISO 9001:2015.